Editors’ Choice Awards với chủ đề
“Smart Creative - Sáng tạo Thông minh”
vinh danh những sản phẩm xuất sắc trong năm 2023

Nổi bật về sáng tạo, công nghệ và trải nghiệm thông minh cũng như hành vi của người dùng, mang đến những góc nhìn toàn diện cũng như dự đoán xu hướng mới